Alles over Tarot

Alles over Tarot 

Een tarotdeck is een spiritueel kaartspel, waarmee je dankzij symbolische afbeeldingen inzicht kunt krijgen en antwoord kunt vinden op levensvragen. Tarotkaarten voorspellen geen toekomst, maar helpen je op weg. Je eigen intuïtie is daarbij leidend. De kaarten nodigen je uit om lessen te zien in alles wat op je pad komt en geven je zo de kans om te groeien. Tarot kaarten vertellen een verhaal, leggen het onbewuste bloot van waar je in je bewustzijn mee worstelt.

De kaarten van Tarot lijken wel miniatuurkunstwerkjes. Ze zitten vol met symbolen en alles wat erop staat doet er toe. De kleuren, de plek waar iets afgebeeld staat. Alles. Want als je goed kijkt dan herken je menselijke thema’s en dilemma’s waar we allemaal mee te maken krijgen. Zoals de keuze tussen goed en kwaad, geestelijke en materiële rijkdom, liefde en eenzaamheid, bevrijding of vastzitten. De rijke symboliek van tarotkaarten kan een grote inspiratie zijn en richting geven als je die nodig hebt.

Je zou kunnen zeggen dat de tarotkaarten het gesprek helpen voeren tussen ons ego en ons hogere zelf.

Het tarot deck

Een tarotdeck heeft 78 kaarten: 22 kaarten van de grote Arcana en 56 kaarten van de kleine Arcana. De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen de verschillende levensstadia op aarde voor, van de geboorte tot de dood en vertegenwoordigen de belangrijke veranderingen in ons leven. Bij de 56 kaarten van de kleine arcana gaat het over alledaagse dingen gebeurtenissen.

De Grote Arcana

Van geboren worden tot doodgaan, en heel veel stappen daartussenin. De 22 kaarten van de Grote Arcana symboliseren de levensstadia die ieder mens doormaakt. Het zijn de grote lessen die op je weg komen, waardoor je je kunt ontwikkelen. Alle kaarten hebben een titel en een getal: van 0, de Dwaas, tot en met 21, de wereld

0 De dwaas – Onschuldig, een vrije geest zijn, een nieuw begin maken

1 De Magiër – Goddelijke liefde en zielsreinheid, meester zijn over je eigen lot

2 De Hogepriesteres – Intuïtieve, vrouwelijke kracht

3 De Keizerin – Moeder natuur, warmte, creativiteit, vruchtbaarheid

4 De Keizer – Zelfbewustzijn, zekerheid, stabiliteit. Realisme, kracht, leiderschap

5 De Hogepriester – Bescherming, toegang tot geheimen van bewuste en onbewuste. Het zoeken van verlichting, openbaring.

6 De Geliefden – De zuivere of ware liefde, kennis van goed en kwaad, evenwicht

7 De Praalwagen – Succes na lange inspanning; begaafdheid, triomf, overwinning (op jezelf)

8 Kracht – Het dierlijke overstijgen, morele kracht en zelfdiscipline

9 De Kluizenaar – Een verlichte geest, zelfkennis, wijsheid, intelligentie.

10 Het Rad van Fortuin – Een keerpunt, een karmische gebeurtenis, je lotsbestemming

11 Gerechtigheid – De waarheid, het vellen van een oordeel, de wet van oorzaak en gevolg

12 De gehangene – Overgave, loslaten, een offer brengen, een pauze nemen, twijfelen

13 De dood – Einde en een nieuwe begin, een ingrijpende overgang

14 Gematigdheid – Evenwicht, geduld en doelmatigheid, maat (kunnen) houden

15 De Duivel – Afhankelijkheid, verslaving, gehecht zijn aan wat niet goed voor je is

16 De Toren – Ontwaken van bewustzijn, een openbaring, plotselinge verandering

17 De Ster – Hoop en vertrouwen, spiritualiteit, luisteren naar de innerlijke stem

18 De Maan – Intuïtie, onderbewustzijn, meegesleept worden door emoties

19 De Zon – Verbonden het met het innerlijk kind, optimisme, succes, plezier

20 Het Oordeel – Gehoor geven aan een roeping, wedergeboorte, zelfkritiek

21 De Wereld – Het afsluiten van een belangrijke fase of missie, een prestatie leveren, reizen

 

De kleine Arcana

De 56 kaarten van de Kleine Arcana hebben meer te maken met alledaagse gebeurtenissen. Ze bestaan uit 4 sets van 14 kaarten: aas, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, page, ridder, koningin en koning. Die laatsten hebben in de legging vaak de betekenis van personen.

  • Pentakels – ook wel munten of pentagrammen, horen bij het element aarde, dat wil zeggen ‘hebben of doen’. Ze gaan meestal over materiële zaken: geld, carrière en succes, maar kunnen ook duiden op emotionele welvaart.
  • Staven – of stokken, vertegenwoordigen het vuur, het willen. Ze gaan over enthousiasme, beweging, groei en een nieuwe begin. Staan voor je carrière of het doel in je leven.
  • Kelken (of bekers) – staan voor het element water, het voelen. Ze gaan over emoties, relaties en eigenlijk alle zielenroerselen. Deze kaarten vertellen je hoe je je voelt, en hoe anderen over ons denken.
  • Zwaarden – staan voor het element lucht, het denken. Deze kaarten kunnen gaan over (interne) conflicten en uitdagingen. Ze raken vaak de kern en hebben betrekking op beslissingen.

 

Wil je meer weten over Tarot? Word dan lid van de Cosmic Tribe. In de modudule Tarot leer je via een masterclass, cheat sheet en nog meer over dit spirituele kaartendeck. Voor 11,00 euro per maand ben je lid en kun je alle themas van voorgaande maanden terugkijken.

Voor meer informatie. Klik dan hier