Schaduwwerk: de sleutel tot heling

Transform dagretreat

De aarde en de samenleving is haar trilling aan het verhogen: we zijn naar een steeds hogere energiefrequentie aan het gaan. Het is heel mooi om te zien dat steeds meer mensen met spiritualiteit bezig zijn en hun trilling en bewustzijn verhogen. Maar om écht een shift te gaan maken moeten we eerst onze schaduwkanten aankijken en deze transformeren. Niet alleen maar met het licht bezig zijn. Want wanneer je dit doet, zal eigenlijk alles wat je doet een pleister zijn die je ergens op plakt. Onder het oppervlak blijft het donker bestaan. En daarom is het belangrijk dat we beginnen met het aankijken van die schaduwkant in ons zelf, zodat we onszelf kunnen helen en vanuit deze heling een diepe transformatie door kunnen gaan! 

Wat is schaduwwerk? 

In je schaduwkant ligt alles verborgen wat je van jezelf afwijst of onderdrukt. Het zijn de minder leuke kanten aan jezelf, die je niet toe laat om er te zijn. In je schaduw kunnen emoties, karaktereigenschappen, herinneringen, angsten en trauma’s verborgen liggen. Voorbeelden hiervan zijn: jaloezie, schaamte, blokkades op sensualiteit, geen kind mogen zijn, perfectionisme, beperkende overtuigingen over bijvoorbeeld succes. Hier liggen ook onverwerkte trauma’s verborgen.

Hoe meer je deze kanten van jezelf op afstand wilt houden, hoe meer aandacht ze van je zullen vragen. Ze kunnen er voor zorgen dat je geen (zakelijk) succes hebt, je relaties kunnen er door stuk lopen en ze kunnen je zelfs fysiek ziek maken. Je schaduwkant houdt je tegen ten volle te leven. Wanneer je met schaduwwerk begint trek je deze kant van jezelf uit de schaduw en zet het in het licht, zodat het gezien mag worden. Door hier aan te werken, kun je jezelf helen, limiting beliefs opheffen en jezelf transformeren.

Hoe ontstaat je schaduwkant?

Je schaduwkant ontwikkelt vaak op een moment in je jeugd. Als kind wil je geaccepteerd worden door je ouders en je omgeving. Wanneer je als kind iets doet wat veroordeeld werd, maak je als ware een laagje over jezelf heen. Je onderdrukt hetgene wat je deed, zodat je weer geaccepteerd wordt door je omgeving: je ontwikkelt een beschermingsmechanisme. 

Werd je als kind sterk veroordeelt als je boos werd? Grote kans dat je nu die boosheid onderdrukt en dit niet toelaat als er iets gebeurd wat heel vervelend is. Je drukt deze emotie naar beneden, waardoor deze in je schaduw komt. Maar verdwijnen doet deze emotie niet: hij zal zich manifesteren in andere vormen zoals: relaties die niet stromen of fysieke ziekte. Dit is 1 van de vele voorbeelden hoe een schaduwkant kan ontstaan. Maar het kan ook zeker na je jeugd ontstaan vanuit een voorval waar jij het gevoel had dat je iets deed wat niet geaccepteerd werd door je omgeving of iemand tegen wie je opkijkt. Je schaduwkant ontwikkelt zich vrijwel altijd onbewust

Projecteren

Je kunt je schaduwkant ontdekken door je eigen projecties. Je schaduwkant werkt als een grote spiegel op de buitenwereld: alles wat jij in een ander veroordeelt, bekritiseerd of waar jij je aan stoort is een projectie van je schaduw. Erger jij je vaak aan mensen die heel luid en uitbundig is, die echt hun eigen stem en mening laat horen? Grote kans dat jij op een moment veroordeeld werd, waardoor je de overtuiging hebt ontwikkeld dat je niet je eigen stem mocht laten horen. Dit is een voorbeeld, een schaduwkant kan op heel veel verschillende manieren ontstaan.

Je schaduwkant ontdekken en transformeren

Je kunt op heel veel manieren starten met schaduwwerk: journalen, mediteren, met anderen praten. Het belangrijkste is dat je je bewust wordt van deze kant van jezelf: als je je bewust er van bent kan je het gaan transformeren. Een eerste stap om je schaduw te ontdekken is door naar je eigen projecties te kijken. Waar stoor je jezelf aan in de ander? Wanneer veroordeel je iemand of ben je jaloers? Grote kans dat je het deel wat je niet leuk vindt aan de ander, onderdrukt in je eigen schaduwkant. Vind je het bijvoorbeeld heel erg storend als iemand boos wordt om iets? Vind je dat diegene niet boos mag worden? Onderzoek waar dit vandaan komt en of jij van jezelf wel boos mag worden of dat je dit onderdrukt. 

Ook door naar je beperkende overtuigingen te kijken, kun je er achter komen wat er in je schaduw verborgen ligt. Welke beperkende overtuigingen houden je tegen om je leven ten volle te leven? Waardoor kan jouw authenticiteit en creativiteit niet stromen? Denk aan overtuigingen op het gebied van liefde, je woning, geld, relaties, je zelfbeeld. Onderzoek waarom je deze overtuigingen hebt ontwikkeld, zodat je ze om kunt buigen naar iets positiefs. Een tool die hierbij kan helpen zijn affirmaties.

Transformeer 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het starten met schaduwwerk? In The Cosmic Tribe zal juni in het teken staan van schaduwwerk: door masterclasses te volgen en opdrachten te doen zal je de eerste stappen in schaduwwerk zetten, zodat jij een diepe transformatie in gang kan zetten.

Nog dieper gaan? In het Transform dagretreat op zaterdag 11 juni ga ik samen met jou je schaduwkant ontdekken en een eerste stap naar heling zetten!